Kenotek Glass Cleaner 1L PRO

Buy this
  • kr 149,00
100% SSL Secure

Kenotek Pro Glass Cleaner er en meget effektiv glassrens, som er lett å tørke bort fra overflaten, uten å etterlate skjolder. Vi anbefaler bruk av lofritt papir eller vår mikrofiber for glass.Advarsel: H226 - Brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Vis Sikkerhetsdatablad