Kenotek Ceramic Shield v1 KIT (kun sertifiserte)

Buy this
  • kr 1 500,00
100% SSL Secure

Coating kit fra Kenotek, som levere holdbarhet på 24mnd ++ i Norske forhold.


Selges KUN til sertifiserte.


Ta kontakt for kurs.
Kenolon Ceramic Shield V1

Fare: H226 - Brannfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved svelging. H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis Sikkerhetsdatablad