Kenotek Cargo 4100 Forte 20L

Buy this
  • kr 1 599,00
100% SSL Secure

Kenotek Cargo 4100 Forte 20L, en sterk alkalisk forvask såpe til bruk på:

bil, anleggs maskiner, storbil, båt og bobil.


Brukes 2% på bil, bobil, båt.

Brukes 4% på Storbil og anleggs maskiner.


Vis sikkerhetsdatablad

Etsende/irriterende for huden, Kategori 1A H314

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1 H318