Innvendig Vask og Skinnrens Pakke

Buy this
  • kr 849,00
100% SSL Secure

Komplett Pakke til Vask innvendig og Skinnrens.


Pakken inneholder:

1L Interior Cleaner (vask og rens)

1L Glass Cleaner (vask)

400ml Leather Cream (beskyttelse skinn)

Skinn Børste

1 Glass klut

10stk Mikrofibeer kluter til innvendig vask.


Glass Cleaner

Advarsel: H226 - Brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Vis Sikkerhetsdatablad


Interior Cleaner

Vis SikkerhetsdatabladLeather Cream

Vis Sikkerhetsdatablad